Hvorfor vælge ITK 2

 

Alle aktiviteter er jobrettede

Vores indsats er helhedsorienteret. Vi afklarer borgernes fysiske, mentale og faglige ståsted og kan derfor sammensætte et individuelt tilpasset program med udgangspunkt i en parallelindsats, hvor vi på samme tid tager hånd om en direkte beskæftigelsesrettet indsats samt mentale og sundhedsrelaterede problemstillinger. Vi ved, at netop denne parallelindsats betyder, at sandsynheden for at borgeren fastholdes på arbejdsmarkedet fremover, er stor.

Vi skaber resultater – hurtigt!

Når vi modtager en henvisning fra et jobcenter på en borger, går vi straks igang. Inden 3 dage har vi haft den første kontakt med borgeren, og vi har indkredset hovedproblemstillingerne. I samme bevægelse vurderes det, om vores indsats kan foregå umiddelbart på en virksomhed. Der er ingen unødig ventetid. Indsatsen er handlingsorienteret, kompetent og hurtig.

Samarbejdet er nemt

Vi fokuserer på tæt dialog med vores kunder. Det gør os istand til at forstå behov og ønsker, som vores kunder måtte have. Derfor kan vi tilpasse og udvikle produkter, der er specifikt målrettede de enkelte kommuners behov og ønsker. Vi er omstillingsparate og kan hurtigt iværksætte et pilotprojekt, fordi vi har mange aktuelle kompetencer under ét tag. Vi vil gerne være med til at gå nye veje, hvis det kan skabe endnu bedre resultater!