KOMMUNE

Hos ITK 2 beskæftiger vi os med stort set alle målgrupper. Vi har bred erfaring med A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på ledighedsydelse.

Alle vores forløb er individuelle og fokus er altid arbejdsmarkedsrettet. Vi har et stort netværk af virksomheder i hovedstadsområdet og vi udvider det løbende.
Det afhænger selvfølgelig af det enkelte menneske og forløbet, men fysisk træning er næsten altid en del af vores indsats. Vi ved af erfaring, at træning giver energi, øget selvværd og oplevelsen af at kunne udrette noget. Derfor genvindes evnen og modet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigere. Den fysiske træning kombinerer vi bl.a. med målrettet mental træning og coaching, der motiverer og fastholder borgeren på vejen tilbage på arbejdsmarkedet. Det hele bindes sammen af individuel opfølgning på konkrete handleplaner.
Læs mere om vores tilbud neden for.

 • A-dagpenge

  ITK 2 tilbyder A-dagpengemodtagere korte, intensive jobformidlingsforløb og fokuserer på rigtige og realistiske mål.

 • Kontanthjælpsmodtagere

  ITK 2 tilbyder indsats for borgere på kontanthjælp med både kort og lang ledighedshistorik og både kort og lang afstand til arbejdsmarkedet. Vi tilpasser forløbene til de enkelte borgere.

 • Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

  ITK 2 tilbyder opfølgning, aktiv indsats og afklaring på sygedagpengeområdet. Vores fokus er altid på tidlig indsats og intensiv opfølgning.

 • Ledighedsydelse

  Sammen med borgeren, hvor målet er et fleksjob, udarbejdes en individuel handlingsplan for forløbet.