A-dagpenge

Intensiv jobformidling

ITK 2 har erfaring med A-dagpengemodtagere både tidligt og sidst i ledighedsforløbet.

Vi tilbyder korte intensive jobformidlingsforløb, hvor vores opgave er at støtte borgeren i at fokusere på de rigtige og realistiske jobmål. Når jobmålene er lagt fast arbejder vi med målrettede ansøgninger og skræddersyede CV’er, uopfordrede ansøgninger, jobsøgning i netværket, vikarbureauer som vejen til arbejdsmarkedet ellerjobsøgning via sociale medier. Vejen til job kan også gå via virksomhedspraktik eller løntilskud, afhængig af, hvor borgeren er i forløbet.

Vi understøtter de nye regler om intensiv jobformidling for borgere med mere end 16 måneders ledighed gennem et 13 ugers forløb, hvor der arbejdes intensivt og individuelt med hurtigst mulige vej tilbage i job. Vi har allerede opnået gode resultater.

 • A-dagpenge

  ITK 2 tilbyder A-dagpengemodtagere korte, intensive jobformidlingsforløb og fokuserer på rigtige og realistiske mål.

 • Kontanthjælpsmodtagere

  ITK 2 tilbyder indsats for borgere på kontanthjælp med både kort og lang ledighedshistorik og både kort og lang afstand til arbejdsmarkedet. Vi tilpasser forløbene til de enkelte borgere.

 • Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

  ITK 2 tilbyder opfølgning, aktiv indsats og afklaring på sygedagpengeområdet. Vores fokus er altid på tidlig indsats og intensiv opfølgning.

 • Ledighedsydelse

  Sammen med borgeren, hvor målet er et fleksjob, udarbejdes en individuel handlingsplan for forløbet.