Ledighedsydelse

Fleksjobformidling
Med afsæt i borgerens kompetencer, ressourcer og erfaring med jobsøgning udarbejdes en individuel plan for forløbet. Målet er ansættelse i fleksjob. Det er sjældent, at fleksjob er slået op som ledige stillinger. Ofte handler ansættelse i fleksjob om at skabe jobbet. Derfor går vejen til fleksjob oftest via virksomhedspraktik, hvor borger og virksomhed kan se hinanden an, og det kan afprøves om der i praksis kan skabes de rigtige rammer for, at borgerens arbejdsevne kan folde sig ud.

Parallelt med den virksomhedsrettede indsats arbejdes med evt. barrierer for at træde ud på arbejdsmarkedet. Der afdækkes eventuelle livsstilsudfordringer, og der kan udarbejdes en sundhedsprofil, der danner grundlag for en trænings- og aktivitetsplan, som borgeren følger under forløbet hos ITK 2. Formålet er at styrke borgerens motivation samt mentale og fysiske overskud og derigennem styrke overskuddet til at varetage et nyt fleksjob.

 • A-dagpenge

  ITK 2 tilbyder A-dagpengemodtagere korte, intensive jobformidlingsforløb og fokuserer på rigtige og realistiske mål.

 • Kontanthjælpsmodtagere

  ITK 2 tilbyder indsats for borgere på kontanthjælp med både kort og lang ledighedshistorik og både kort og lang afstand til arbejdsmarkedet. Vi tilpasser forløbene til de enkelte borgere.

 • Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

  ITK 2 tilbyder opfølgning, aktiv indsats og afklaring på sygedagpengeområdet. Vores fokus er altid på tidlig indsats og intensiv opfølgning.

 • Ledighedsydelse

  Sammen med borgeren, hvor målet er et fleksjob, udarbejdes en individuel handlingsplan for forløbet.