Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Kom godt i gang
Vi har haft mere end 600 borgere igennem forløbet og knap 70% er raskmeldte efter i gennemsnit 8 uger. Kom godt i gang er et aktivt forløb i op til 13 uger. I korte træk indeholder forløbet tæt individuel kontakt via hyppig opfølgning. Støtte til at genoptage arbejdet for de borgere, der har en arbejdsgiver. Virksomhedspraktik. Fysisk og/eller mental træning, tilpasset den enkeltes behov. Den fysiske træning sættes først i gang, efter vores fysioterapeut har vurderet borgerens tilstand og lavet en sundhedsprofil. Vi har bred erfaring med borgere, der er sygemeldt med både somatiske og psykiske lidelser. Vi tilbyder forløbet efter princippet ’Rask eller gratis’.

Jobcentrets buffer inden for sygedagpenge og jobafklaring
ITK 2 tilbyder at være buffer for Jobcentret på sygedagpengeområdet. Det betyder, at medarbejderne i Jobcentret kan fastholde en stabil sagsportefølje. ITK 2 gennemfører lovpligtig opfølgning, afklarende samtaler med borgeren efter behov, indhentning af relevante lægelige oplysninger, rundbordssamtaler med arbejdsgiver og sammensætter trænings-/’genoptræningsforløb’, der er afpasset den enkelte borgers behov. Målet er naturligvis, at borgeren raskmeldes så hurtigt som muligt.

 

Ressourceforløb
For borgere i målgruppen for ressourceforløb er vores tilbud bygget op om elementer, der kan stykkes sammen efter den enkelte borgers behov og som kan tilpasse i takt med borgerens udvikling – f.eks. kan det være, at der skal arbejdes med borgerens fysiske og mentale tilstand i en periode inden der arbejdes med at finde virksomhedspraktik. ITK 2 har også mulighed for at tilbyde individuel mentorstøtte, der f.eks. kan have til formål at støtte borgeren i transport til tilbud, men også i gennemførelsen af ressourceplanens øvrige elementer.

Elementerne er:
• Fysisk og mental træning med afsæt i borgerens sundhedsprofil.
• Særligt vægttabsprogram
• Individuel coaching
• Arbejdsmarkedsrettet indsats – herunder etablering af virksomhedspraktik
• Mentorstøtte
Ift. alle elementer i ressourceforløbene rapporteres der til Jobcentret om progression efter nærmere aftale og jobcentrets behov.

 • A-dagpenge

  ITK 2 tilbyder A-dagpengemodtagere korte, intensive jobformidlingsforløb og fokuserer på rigtige og realistiske mål.

 • Kontanthjælpsmodtagere

  ITK 2 tilbyder indsats for borgere på kontanthjælp med både kort og lang ledighedshistorik og både kort og lang afstand til arbejdsmarkedet. Vi tilpasser forløbene til de enkelte borgere.

 • Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

  ITK 2 tilbyder opfølgning, aktiv indsats og afklaring på sygedagpengeområdet. Vores fokus er altid på tidlig indsats og intensiv opfølgning.

 • Ledighedsydelse

  Sammen med borgeren, hvor målet er et fleksjob, udarbejdes en individuel handlingsplan for forløbet.