Sundhedsprofiler og sundhedsindsats på virksomheder

ITK 2´s SundhedsBoost er en mulighed for virksomheder for at øge medarbejderens trivsel, overskud og effiktivitet. Det gør vi gennem sundhedsprofiler, fysisk træning, mindfulness og coaching.

Hvad er ITK 2 SundhedsBoost?

SundhedsBoost er en vifte af konkrete tilbud, der giver virksomhedens medarbejdere et bedre helbred, større glæde og højrere livskvalitet.

SundhedsBoost indeholder:

  • Sundhedsprofil
  • Fysisk træning og motion
  • Kostvejledning
  • Coaching
  • Fystioterapi og ergonomi
  • Mindfulness

Hvorfor vælge SundhedsBoost?

En kombination af øget fysisk aktivitet, bedre kost og coaching giver et større personligt overskud, der resulterer i højrere effektivitet, bedre motivation og øget arbejdsindsats. Hermed reduceres sygefraværet og virksomhedens sundhedsimage øges.

Uddybende information

Sundhedsprofil

Som det første led i SundhedsBoost udarbejder vi en sundhedsprofil for hver enkelt medarbejder. Målet med sundhedsprofilen er at afklare den enkelte medarbejders aktuelle fysiske tilstand og formåen.

Medarbejderen gennemgår en fysisk test hos fysioterapeuten, hvilket omfatter et øjebliksbillede af medarbejderens styrke, blodtryk, kolesteroltal, blodsukker, fedtprocent, kondital, bevægelighed, styrke og Body Age. Testen gentages flere gange under forløbet, så medarbejderen, fysioterapeuten og trænerne kan følge fremgangen undervejs.

Fysisk træning og motion

Det centrale element i ITK 2´s SundhedsBoost er at få trænet og motioneret kroppen – og helst i fælles skab med andre. Derfor udgør den fysiske træning en væsentlig del af forløbet.

Træningen foregår som holdtræning og indholdet er en kombination af konditi- onstræning, styrketræning og ryg/ mave-træning.

På baggrund af sundhedsprofilen udarbejder vores fysioterapeut og trænere et individuelt træningsprogram for hver medarbejder. Træningsprogrammet følges under forløbet og kan efterfølgende anvendes til egen træning.

Kostvejledning

Som en del af forløbet får hver medar- bejder udarbejdet en kostplan hos ITK 2’s diætist. Ved forløbets begyndelse sætter medarbejderen og diætisten et mål – fx vægttab – hvoref- ter diætisten udarbejder en kostplan. Diætisten møder medarbejderen til opfølgning midtvejs og ved afslutning af forløbet.

Coaching

Medarbejderne får som et led i forløbet individuel coaching. Ved begyndelsen af forløbet sætter medarbejderen og coachen et mål, som de løbende følger op på. Coachen assisterer medarbejderen til at tage personligt ansvar for at nå de mål, han/hun sætter sig, og til at ændre uhensigtsmæssige mønstre og opnå en sundere livstil.

Fysioterapi og ergonomi

Til forløbet er der knyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut, der tilser og vejleder deltagerne i forebyggelse af slid og arbejdsrelaterede skader. Vi tager udgangspunkt i hverdagssituationer og underviser ud fra dette i bl.a. elementær anatomi og fysiologi, arbejdspladsens indretning og løfteteknik.

Mindfulness

ITK 2’s stresscoach afholder i forløbet sessioner i Mindfulness. Mindfulness er evnen til at se på egne tankemønstre og derved blive bedre til at håndtere forandringer og stress. Mindfulness udvikles ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.