Vores hus

Vi lægger vægt på åbenhed overfor borgerne, fokus på selvforsørgelse og evnen til omstilling. En seriøs faglighed og et kreativt frirum gør det muligt at tiltrække veluddannede og innovative medarbejdere. Når ændringer i konjunkturer eller lovgivning kræver det, omstiller vi os.

Vores indsats er baseret på et helhedssyn, hvor vi kortlægger borgernes fysiske og mentale sundhed samt deres arbejdsidentitet. Herefter sammensættes et individuelt program. Når borgeren er styrket fysisk og mentalt, er der skabt et solidt fundament at gå ud i verden fra. Borgerens livskompetence – evnen til at magte livets facetter – er styrket. Det giver ballasten til at blive og forblive selvforsørgende.

Vi fornyer løbende vores aktiviteter, så de svarer til de behov, vi møder hos borgerne. Vi retter os ind efter det, der virker. Vi følger tæt op – borgerne er i huset. Det virker med en helhedstankegang.