Tilbage

Vores redskaber

Vi har et bredt udvalg af aktiviteter, bl.a. yoga, balancetræning, zumba, boksetræning, styrketræning, pilates, spinning, svømning og rygtræning. Desuden laver vi en del udendørsaktiviteter som løb, cykling og stavgang.

JOBCAFÉ

Skriv en ansøgning, der fænger hos arbejdsgiveren. Læs mellem linjerne i jobopslag. Udarbejd målrettet cv. Brug internet aktivt. Jobsamtalen: samtaleteknik og præsentation. Netværk af jobsøgende, der støtter hinanden. En jobkonsulent sætter gruppen i gang med jobrettede aktiviteter. Bliv bevidst om hvilke signaler du sender. Lær at justere dem for at opnå det ønskede resultat: at gøre et positivt indtryk.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Virksomhedspraktikker på private og offentlige arbejdspladser. Samarbejde med borger, kommune og arbejdsgiver om ”håndholdte” forløb med forskellige formål, som f.eks. afklaring af arbejdsevne, revurdering af fleksjobberettigelse, optræning og udvikling af faglige og personlige kompetencer, afklaring af jobmål, udarbejdelse af revalideringsplaner samt etablering af løntilskuds- eller fleksjob.

RUNDBORDSAMTALER

Det overordnede formål med rundbordssamtaler er at skabe afklaring om borgerens fremtidige arbejdsliv. Fokus for borgere sygemeldte fra job er arbejdspladsfastholdelse. Her er målet at udarbejde en plan for genoptagelse af arbejdet. Fokus for ledige sygemeldte borgere er arbejdsmarkedsfastholdelse. Målet er her at udarbejde/justere planen for afklaring og sikring af arbejdsevne og koordinere samarbejde og indsats.

COACHING

Coaching sikrer, at borgerne selv sætter mål og støttes i opnåelse og fastholdelse af disse mål. Borgerens eget ansvar i forhold til egen livsstil, helbred og arbejdsliv personliggøres. Coaching forgår dels som gruppecoaching ( grupper af borgere med fælles sygdomsproblematikker) dels som individuel coaching (samtaler mellem borger og ITK 2 coach, hvor der arbejdes intensivt med personlige målsætninger for trivsel og forebyggelse af tilbagefald).

MINDFULNESS

Mindfulness kan have indvirkning på sygefraværet ved at bearbejde det selvoplevede helbredsbillede. Målet er at flytte borgerens opfattelse af sig selv som ”syg og uarbejdsdygtig” til ”arbejdsdygtig med fysiske skavanker”. Deltagerne gøres bevidste om egne tankemønstre og der arbejdes med holdningen "Det er ikke et spørgsmål om hvordan du har det, men hvordan du tager det".

SUNDHEDSPROFIL

Sundhedsprofilens fokus er på afklaring af arten og graden af borgens problemer med f.eks. bevægeapparatet og livsstilsproblemer generelt. Borgeren gennemgår en fysisk test hos vores fysioterapeut, som ud fra resultaterne udarbejder en Sundhedsprofil, der omfatter et øjebliksbillede af borgerens fysiske tilstand, herunder bevægelighed, styrke, blodtryk, kolesteroltal, blodsukker, fedtprocent, kondital, bevægelighed, styrke og Bodyage.

FYSISK TRÆNING

Den fysiske træning består af ordinære træningsformer som yoga, pilates, balancetræning, rytmedans, spinning, styrketræning og rygtræning suppleret med specialhold med fysioterapeutisk træning for deltagere med fælles symptomer. Her trænes under fysioterapeutisk vejledning specifikt med henblik på smertelindring og forebyggelse. Eks. på hold er knæhold, skulderhold, ergonomi og rygtræning light.

AFKLARING AF ARBEJDSEVNE

Vi tilbyder afklaring af arbejdsevnen for borgere med usikre arbejdsmuligheder. Afklaringen foregår altid på en rigtig arbejdsplads, fordi vores erfaring er, at det giver det mest troværdige billede af deltagerens arbejdsevne og kan åbne døre til fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder både korte og lange afklaringsforløb – fælles for dem er, at vi altid skræddersyr dem med fokus på både afklaring og udvikling.