Vores samarbejdspartnere

ITK2 har eksisteret som selvstændig virksomhed siden 2007. Vi har udbygget vores netværk af samarbejdspartnere gennem årene og udbygger det fortsat. Det gælder vores samarbejdspartnere i kommunerne og det gælder vores netværk af virksomheder i hele hovedstadsområdet.

I maj 2013 overtog vi virksomheden FCU A/S. Virksomheden drives fra de samme lokaler som ITK 2 A/S og har samme ejer.

Når opgaverne kræver det, trækker vi på et bredt netværk af eksterne eksperter og kapaciteter inden for sundhed, psykologi, træning og kost- og ernæring.