Vores værdier

Vi lægger vægt på at levere resultater i samspil med vores kunder. Når man arbejder med mennesker er der ikke noget facit. Og det er ikke den samme indsats, der hjælper for alle. Derfor arbejder vi helhedsorienteret og med afsæt i det enkelte menneskes situation.

Vi tror på, at vi kun kan levere resultater og en indsats af høj kvalitet, hvis vi er fleksible og hurtigt kan tilpasse os den enkelte kommunes ønsker og den aktuelle lovgivning. Det kræver, at vi kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, der har noget forskelligt at byde på og som brænder for vores tilgang, der handler om at styrke mennesker fysisk og mentalt som afsæt for at kunne forsørge sig selv.

Vi lægger vægt på åbenhed og en anerkendende kommunikationsform både internt og eksternt.